Wat doet een psycholoog?

Ik ben toch niet gek?!

Bij 30% van het totale aantal arbeidsongeschikten hebben de klachten een psychische oorsprong. Ongeveer 4% van de werkende bevolking in Nederland kan als burnout worden beschouwd. Bijna iedereen maakt in zijn leven een periode door waarin er sprake is van niet goed functioneren als gevolg van overspannenheid, angst of depressie.

De psycholoog kan helpen sneller te herstellen van deze klachten. En er een les van te leren, zodat het in de toekomst niet weer voorkomt.

Hoe doet de psycholoog dat?

De psycholoog kan helpen om negatieve patronen te doorbreken. Bijvoorbeeld door te helpen grenzen te herkennen en te bewaken. Of te helpen angsten te overwinnen door ze aan te gaan, in plaats van ze te vermijden. Of door te helpen je als een waardevol mens te gedragen, ook al voelt dat niet altijd zo. Of door te helpen datgene te accepteren wat niet te veranderen is.