De behandeling

Stressklachten

Het eerste dat we in de behandeling uitzoeken is de vraag: waar heeft de stress mee te maken? Vervolgens kijken we wat u kunt doen om te ontspannen (zoals: plezierige activiteiten doen, een ontspanningsoefening). Daarna is het belangrijk anders met stressvolle situaties te leren omgaan. Wellicht is het daarbij nodig om een andere houding te leren aannemen. Bijvoorbeeld door minder hoge eisen aan uzelf en anderen te stellen; of door meer op uzelf te leren vertrouwen

Werkgerelateerde klachten

Bij werkgerelateerde klachten spelen vaak een of meerdere van de volgende problemen een rol: hoge werkdruk, problemen met de leidinggevende of een collega, slechte werksfeer, reorganisatie of onvrede met de functie. In de behandeling kijken we wat oplossingen kunnen zijn: leren assertiever te zijn (b.v. ‘nee’ leren zeggen), leren met conflicten om te gaan, time management; soms kan het nodig zijn een verandering van werkplek of functie te overwegen. Soms gaan de werkproblemen gepaard met spannings- en/of vermoeidheidsklachten, wellicht met ziekmelding tot gevolg. Dan is het nodig eerst te herstellen van deze klachten, om vervolgens de werkproblemen aan te pakken. Het motto is: eerst gezond worden, dan gezond blijven.

Angst-, paniek- en onzekerheidsklachten

Mensen kunnen vanwege allerlei oorzaken met angst, paniek of onzekerheid op bepaalde situaties reageren. Een ding is zeker bij de behandeling van angstklachten: u overwint de angst door het aan te gaan. De behandeling is erop gericht inzichten en technieken mee te geven waardoor u in staat bent geleidelijk de angst te overwinnen.

Somberheid en/of lusteloosheid

Bij mensen die somber zijn is de vraag waar zij somber van zijn geworden. Dit kan een gebeurtenis zijn. Daarnaast is vaak de houding die mensen hebben ten aanzien van zichzelf of de omgeving van belang. Een negatief zelfbeeld of de neiging zichzelf weg te cijferen kunnen leiden tot gevoelens van somberheid. De behandeling is er enerzijds op gericht beter met een nare gebeurtenis om te leren gaan. Anderzijds werken we eraan dat negatieve opvattingen bijgesteld worden. Bijvoorbeeld door een positiever zelfbeeld te ontwikkelen of door beter voor uzelf te leren zorgen. Mensen die somber en lusteloos zijn hebben de neiging om passief te worden. Passiviteit leidt tot toename van de somberheid, aangezien positieve prikkels dan uitblijven. In dit geval is het essentieel om aktiever te worden, vooral met activiteiten die plezierig of nuttig zijn.

Verwerkingsklachten

Soms maken mensen zeer ingrijpende gebeurtenissen mee die hen blijven achtervolgen. Dit kan zijn in de vorm van herbelevingen, overmatige alertheid en angstgevoelens of door het gevoel dat het leven niet meer zo veel te bieden heeft. Dit betekent dat de ingrijpende gebeurtenis niet is verwerkt. Ik werk veel met EMDR, een krachtige methode om het verwerkingsproces op gang te brengen en de ingrijpende gebeurtenis achter zich te laten.

Inspiratie- en bezielingsvragen

Sommige mensen zijn min of meer tevreden over hun leven, maar hebben het gevoel dat er iets ontbreekt. Sommige mensen hebben het gevoel een rol te spelen. We kunnen soms vast zitten in bepaalde patronen, die vaak het voordeel van zekerheid en veiligheid bieden. In de behandeling gaan we op zoek, voorbij die patronen en voorbij het verstand, naar wat je inspireert en je bezieling geeft. Natuurlijk is ieder mens uniek en is een behandeling niet standaard. In de behandeling zoek ik aansluiting bij het individu en stem ik de behandeling daarop af. Daarbij is respect voor en acceptatie van uw klachten en van u van essentieel belang.