Door wie?

Kwalificaties

In 1988 ben ik afgestudeerd als psycholoog. Sinds 1999 ben ik BIG-geregistreerd als GezondheidsZorg (GZ) psycholoog (registratienummer: 19050807625. Via de volgende link kunt u mijn registratie checken: https://www.bigregister.nl/?bignummer=19050807625). Deze overheidsregistratie geldt als een kwaliteitswaarborg. Het wordt door veel zorgverzekeraars als voorwaarde gesteld voor vergoeding van psychologische behandeling.

Sinds 2005 ben ik EMDR-therapeut. Dit is een effectieve behandelmethode voor de verwerking van traumatische ervaringen.

Sinds 2018 ben ik lid van de beroepsvereninging LVVP (lidnummer: 4893). Via de LVVP heb ik in 2020 een visitatie-traject met goed gevolg doorlopen. Ook de visitatie is een kwaliteitswaarborg die door zorgverzekeraars als voorwaarde wordt gesteld voor vergoeding.

Ik heb mij gespecialiseerd in ‘Mindfulness’.

Werkervaring

Van 1999 tot 2007 heb ik voor een commerciele psychologenorganisatie gewerkt. Hier heb ik geleerd klacht- en klantgericht te werken. De klanten waren vooral werknemers met psychische klachten. In mijn behandelingen richtte ik mij eerst op de vermindering van hun klachten. Vervolgens begeleidde ik hen bij hun re-integratie, waarbij het doel was om anders te leren omgaan met de belastende werksituatie.
Door dit werk heb ik geleerd hoe belangrijk het is om de omgeving (in dit geval de werkomgeving) te betrekken bij de behandeling.

Van 2007 tot 2009 heb ik gewerkt voor een tweede lijns organisatie waar meer complexe klachten behandeld worden.

In 2008 ben ik begonnen met mijn eigen psychologische praktijk in de Generalistische Basis GGZ.

Behalve dat ik mensen help zich beter te voelen ben ikzelf voortdurend op zoek naar inspiratie en ontwikkeling. De laatste jaren helpen allerlei vormen van meditatie mij hierbij. Het vergroten van mijn lichaamsbewustzijn en de acceptatie van mijzelf en mijn omgeving zijn daarbij van essentieel belang. Het is mijn passie om anderen te helpen dichter bij zichzelf te komen. Mijn ervaring is dat dit leidt tot een voller leven en tot meer innerlijke rust.