Kosten

Vergoeding door zorgverzekering

Mijn praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars, behalve met: Promovendum, Besured en National Academic.

De kosten van mijn behandeling worden grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar als er aan twee voorwaarden wordt voldaan.
De eerste voorwaarde is dat de huisarts een goede verwijsbrief voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ meegeeft, waarin hij/zij een vermoeden opschrijft van een psychische diagnose. De tweede voorwaarde is dat ik een diagnose kan stellen die door de zorgverzekering vergoed wordt.  Dit doe ik tijdens het eerste/intake gesprek waarin ik uw probleem in kaart breng en een diagnose stel. Vervolgens maak ik een inschatting hoeveel sessies nodig zijn voor de behandeling van uw probleem. Dit kan kort zijn (5 sessies, kosten ongeveer €480,-), middel (8 sessies, kosten ongeveer €800,-) of intensief (12 sessies, ongeveer €1250,-). Indien de intake niet tot een behandeltraject leidt kan ik een Onvolledig Behandeltraject declareren (kosten ongeveer €190,-).

Generalistische Basis GGZ valt onder het eigen risico, dat voor 2021 is vastgesteld op minimaal €385,- per kalenderjaar.

 

De behandeling zelf betalen

Indien uw probleem niet voor vergoeding in aanmerking komt kunt u ervoor kiezen de kosten voor eigen rekening te nemen. Mijn tarief voor een sessie van drie kwartier is €85,-.

Indien u verzekerd bent bij Promovendum, Besured of National Academic, en u wilt toch bij mijn praktijk in behandeling: dat kan. Ik stuur de rekening voor de sessies naar u, en u kunt die rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat u niet het gehele bedrag vergoed zult krijgen.

 

Afspraak verzetten

Als u een afspraak niet kunt nakomen graag uiterlijk 's ochtends, een werkdag voor de afspraak, afzeggen. Indien u later afzegt breng ik €42,50 in rekening. Als ik de telefoon niet opneem kunt u de voice mail inspreken. Hierbij is het inspreektijdstip de norm.