Procedure

Als u contact met mijn praktijk zoekt maken we een afspraak voor een eerste gesprek. U krijgt een bevestiging van de afspraak en u wordt gevraagd drie vragenlijsten in te vullen.

In het eerste gesprek van 45 minuten wil ik een beeld krijgen van uw probleem of klacht. Vervolgens zal ik aangeven of ik u kan helpen, en zo ja, hoe ik u kan helpen. U beslist vervolgens of u hiermee accoord gaat. Als ik u niet kan helpen zal ik u een advies geven waar u beter terecht kunt.

De behandeling in mijn praktijk is kortdurend: 5 tot 12 sessies.

 
Klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, of over de gang van zaken binnen de praktijk, dan kunt u een klacht indienen. Ik ben aangesloten bij de Klachtenregeling psychische en pedagogische zorg P3NL. Wanneer u een klacht heeft, kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.

Mijn praktijk werkt samen met huisartsen uit Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord en Wijk aan Zee.