Kosten

Vergoeding door zorgverzekering

Mijn praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars, behalve met: ONVZ (ONVZ, VvAA, PNOzorg en Jaaah).

De kosten van de behandeling worden grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar als u een goede verwijsbrief heeft van de huisarts. Aan het eind van iedere maand declareer ik de sessies van die maand bij uw zorgverzekeraar. Generalistische Basis GGZ valt onder de basisverzekering en daarmee ook onder het eigen risico, dat voor 2023 is vastgesteld op minimaal €385,- per kalenderjaar. Ook voor 2024 is het eigen risico vastgesteld op €385,- per kalenderjaar. Sessies in 2023 vallen onder het eigen risico van 2023; sessies in 2024 vallen onder het eigen risico van 2024.

De behandeling zelf betalen

Indien uw probleem niet voor vergoeding in aanmerking komt kunt u ervoor kiezen de kosten voor eigen rekening te nemen. Mijn tarief voor een sessie van drie kwartier is €90,-.

Indien u verzekerd bent bij ONVZ en u wilt toch bij mijn praktijk in behandeling: dat kan. Ik stuur de rekening voor de sessies naar u, en u kunt die rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat u niet het gehele bedrag vergoed zult krijgen.

Afspraak verzetten

Als u een afspraak niet kunt nakomen graag uiterlijk ’s ochtends, een werkdag voor de afspraak, afzeggen. Indien u later afzegt breng ik €45,00 in rekening. Als ik de telefoon niet opneem kunt u de voice mail inspreken. Hierbij is het inspreektijdstip de norm.