Procedure

Contact

Als u contact met mijn praktijk zoekt maken we een afspraak voor een eerste gesprek. U krijgt een bevestiging van de afspraak en u wordt gevraagd drie vragenlijsten in te vullen.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek van 45 tot 60 minuten breng ik uw probleem of klacht in beeld. Vervolgens zal ik aangeven of ik u kan helpen, en zo ja, hoe ik u kan helpen. U beslist vervolgens of u hiermee akkoord gaat. Als ik u niet kan helpen zal ik u een advies geven waar u beter terecht kunt.

Behandelingsduur

De behandeling in mijn praktijk is kortdurend: ongeveer 5 tot 12 sessies.

Beroepsvereniging LVVP

Ik ben lid van de beroepsvereniging LVVP. Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, of over de gang van zaken binnen de praktijk, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP. Indien u hier meer informatie over wilt lezen kunt u klikken op LVVP-folder. Hier kunt u de klachtprocedure lezen. Daarnaast staat in deze folder beschreven hoe een behandeling verloopt en aan welke regels ik me daarbij moet houden. Zo kunt u lezen hoe ik met uw dossier om ga, hoe uw gegevens beschermd worden, wat wel en wat niet mag in een behandelrelatie en of de psycholoog een beroepsgeheim heeft.

Samenwerking

Mijn praktijk werkt samen met huisartsen uit Beverwijk, Heemskerk, Velsen-Noord en Wijk aan Zee.