Voor wie?

Mijn praktijk richt zich op volwassenen met de volgende klachten of problemen:

  • Ernstige stressklachten
  • Werkgerelateerde klachten, zoals burnout en overspannenheid of problemen met werkhervatting
  • Angst, paniek- en onzekerheidsklachten
  • Somberheid en lusteloosheid
  • Verwerkingsklachten
  • Inspiratie- en bezielingsvragen

Eventuele andere klachten kunt u aan mij voorleggen. Wellicht kan ik u helpen. Of anders kan ik u adviseren waar u goed terecht kunt.

Mijn praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ. U kunt de kosten van de behandeling vergoed krijgen als u een verwijzing heeft van de huisarts voor de Generalistische Basis GGZ. Een andere voorwaarde om het vergoed te krijgen is dat ik een diagnose kan stellen, die voor vergoeding in aanmerking komt. Voor meer informatie hierover, zie “Kosten”.

Mijn spreekkamer is op de eerste verdieping. Er is geen lift.